Müügitingimused

FILORGA EESTI E-POE MÜÜGITINGIMUSED

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Filorga Eesti e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Filorga Eesti e-poest internetiaadressilt https://filorga.ee/ . Kauba müüja on Dermamed OÜ (edaspidi: müüja), aadress Viru väljak 2, Tallinn 10111, registrikood , tel 6 600 199, e-posti aadress info@dermamed.ee . Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Filorga Eesti e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://filorga.ee/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
 

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
2.2. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobivas internetipangas. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.
2.5. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
 

3. KAUBA HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Kõik e-poest müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.
3.2. Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu.
3.3. Kauba müügihinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.
3.4. Kauba eest saab tasuda turvaliselt ja krüpteeritult Maksekeskus.ee süsteemi kaudu. Ühtegi maksega seotud informatsiooni filorga.ee süsteemis ei töödelda ega salvestata. Läbi maksekeskuse saab mugavalt kasutada kõiki alljärgnevaid pangalinke:
– Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID
– Läti: SEB, Citadele ja Luminor
– Leedu: Swedbank, SEB ja Luminor
– Soome: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kaupa saab tellida Itella SmartPOSTi pakiautomaati.
4.2. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Itella SmartPOST pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu. Kauba kohaletoimetamine pakiautomaati on kliendile tasuta, kui tellimuse maksumus ületab summat 150 EUR. Kaup saabub peale müügilepingu jõustumist pakiautomaati hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval alates kell 12:00. Nädalavahetusel ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval kella 12.00-ks. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest. Maksimaalne tarneaeg on 7 tööpäeva.
4.3. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata. See on oluline, kui klient soovib kasutada lepingust taganemise õigust. Kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hävitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.4. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@filorga.ee.
4.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.
 

5. PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
5.2. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks ja välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
5.3. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – Ostja nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud Toote andmed.
5.4. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.
5.5. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.
5.6. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.
 

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist (kauba Itella SmartPOSTi pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7) ning klient ei pea põhjendama, miks ta soovib lepingust taganeda. Lepingust taganemiseks esitab klient taganemisavalduse e-posti teel aadressil info@filorga.ee . Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud taganemisavalduse vormi ning tagastama selle koos kaubaga kauba kättesaamiseks kasutatud Itella SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) Tagastusvormi saab alla laadida SIIT.
6.2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
6.3. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitus on tagastada kaup originaal-transpordipakendis, see tagab kauba säilimise transpordil paremini. Taganemisõigus ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (sellised suletud pakendis asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui suletud pakend on pärast kohaletoimetamist avatud, näiteks avatud kreemid, proovitud meigitooted jne). Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.
6.4. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul või ei võta seda Itella SmartPOSTi pakiautomaadist vastu 7 kalendripäeva jooksul, loetakse klient lepingust taganenuks ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.5. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva arvates kauba tagastamisest müüjale või müüjale tõendi esitamisest selle kohta, et klient on kauba tagasi saatnud. Ostusumma koos postikuluga tagastatakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.6. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
 

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@filorga.ee või Dermamed kliinikusse (Viru väljak 2, 2. Korrus, 10111 Tallinn). Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
7.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.